Blog

E Arşiv Fatura Nedir Ve Zorunlu Mudur?

E Arşiv Fatura Nedir Ve Zorunlu Mudur ?              Ülkemizde artık kullanımı zorunlu tutulan E arşiv fatura, 397 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle yasalaştırılmıştır. Bu uygulama şirketlerin müşterilerine kestiği faturaların elektronik ortamda düzenlenmesini ve arşivlenmesini içermektedir.   E Arşiv Fatura Nedir ?  & [...]

E-Arşiv Tebliğ Hakkında

E-arşiv Tebliğ, dijital ortamlarda oluşturulmuş olan faturanın kağıt ya da dijital ortamlarda alıcıya gönderilmesidir. E-arşiv Tebliğ oluşturulan faturanın ikinci kopyasının da düzenleyen kişi tarafından muhafaza edilmesini kapsayan bir durumdur. E-arşiv Tebliğ son derece önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. E-arşiv uygulaması sayesinde E-fatura sistemine kaydı olmayan vergi mükellefleri ve [...]

E-Arşiv Başvurusu Zorunlu Mudur?

              Earşiv başvuru zorunlu mudur? Sorusunun yanıtından önce e-arşiv'in ne olduğu konusunda bilgi verilmesi çok yararlı olacaktır. E-arşiv, 433 sıra numaralı olan VUK Genel Tebliğine göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınca e-Arşiv uygulaması iznini almış olan mükelleflerin vergi mükellefi yükümlülüğü bulunm [...]