Earşiv Tebliğ Hakkında

Earşiv Tebliğ Hakkında

Çalışma Hakkında

Earşiv Tebliğ Hakkında

 

            Earşiv Tebliğ, dijital ortamlarda oluşturulmuş olan faturanın kağıt ya da dijital ortamlarda alıcıya gönderilmesidir. Earşiv Tebliğ oluşturulan faturanın ikinci kopyasının da düzenleyen kişi tarafından muhafaza edilmesini kapsayan bir durumdur. Earşiv Tebliğ son derece önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. E-arşiv uygulaması sayesinde E-fatura sistemine kaydı olmayan vergi mükellefleri ve vergi mükellefi olmayan kişilere dijital ortamda oluşturulmuş olan faturanın yine alıcı isteği dahilinde dijital yollarla ya da söz konusu faturanın çıktısının alınarak kişiye iletilmesinde vazife gören bir E-dönüşüm platformu olma özelliğine sahiptir.

 

 Neden E-Arşiv Kullanmak Gerekir?

 

            E-arşiv uygulaması E-fatura sistemini bütünleyici bir özellik taşımaktadır. E-fatura sistemi içerisinde gömülü durumda olan bir E-arşiv sistemi hızlı ve de efektif işlemekte olan faturalaşma süreçlerinde E-arşiv faturalarını da dahil etmektedir. Böylece aynı verimlilik durumunun kapsamı çok daha geniş bir platform üzerinde en az iş yükü ile realize edilebilmektedir. Bu sayede kullanıcılar süreçlerini Gelirler İdaresi tarafından oluşturulmuş olan mevzuat doğrultusunda düzenleyebilme ve operasyonel yönden de faturaların oluşturulması, gerekli yerlere gönderiminin gerçekleştirilmesi, listelenmesi, gerektiğinde düzeltilmesi ya da gerektiğinde iptal edilmesi gibi işlemlerde kullanım sağlayan E-arşiv çözümü kullanıcısına büyük kolaylıklar sağlamaktadır. E-arşiv uygulaması sayesinde E-arşiv faturasının cari üzerinden otomatik bir biçimde meydana getirilmesi, 7 iş günü kontrolü, otomatik ters kayıt işlemi ve onay bildirimi gibi çeşitlilik gösteren algoritmalar sayesinde yüksek bir verimlilik sunan bir platform sağlamaktadır.

 

 E-Arşiv Uygulamasının Sağladığı Faydalar

 

            E-arşiv sistemi E-fatura sistemi ile bütünleşik bir biçimde çalışmasından dolayı ve de SAP platformu vasıtası ile fatura kesim ile başlayan süreçten başlayarak söz konusu faturanın gönderim işleminden raporlanmasına kadar olan aşamada sistemin kontrol mekanizmalarının çalışması ve kullanıcı bireyi mümkün olan minimum hataya yer verecek biçimde yönlendirme özelliği sebebiyle hem veri tutarlılığı sağlar hem de kaynakların optimal biçimde kullanımına imkân tanır.

 

 E-Arşiv Uygulamasını Kimler Kullanmalıdır?

 

            Günümüzde E-arşiv sisteminden yalnızca E-faturaya kayıtlı durumda olan mükellefler kullanabilmekte olup E-fatura sistemine kayıtlı durumda olmayan vergi mükelleflerine ve de vergi mükellefi olmayan her bireye dijital ortam vasıtası ile fatura oluşturulup gönderilebilmektedir.

 

Çalışmanın Kapsadığı Hizmetler