E-Fatura Kullanma Zorunluluğu Hakkında İşinize Yarayacak Bilgiler

E-Fatura Kullanma Zorunluluğu Hakkında İşinize Yarayacak Bilgiler

Çalışma Hakkında

E-Fatura Kullanma Zorunluluğu Hakkında İşinize Yarayacak Bilgiler

 

            Bilindiği üzere earşiv fatura uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen standart koşullara uygun olarak hazırlanmış faturanın internet ortamında hazırlanması, iletilmesi ve yine bu ortamda muhafaza edilmesi durumunu kapsayan kullanışlı bir uygulamadır. Earşiv fatura kullanma zorunluluğu olan mükellefler internet üzerinde satış yapan firmalar 2015 ve ilerisinde takip eden yıllar içinde brüt satış hasılatları 5 milyon TL ya da üzerinde olan firmalar, ilgili hesap dönemiyle ilişkili gelir ya da kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını tamamlayıp, geçiş hazırlıklarını tamamlayıp, earşiv uygulamasına geçme mecburiyetindedir.

           

            Bu duruma göre ise 2014 yılandı internetten satışta bulunan ve ilgili yıl içerisinde brüt satış hasılatı 5 milyon TL’ yi geçmiş olan firmalar en geç 1.1.2016 tarihinde 2015 yılında internet satışı bulunan ve de ilgili yıl brüt satış hasılatı 5 milyon TL’ yi geçen mükellefler ise en geç 1.1.2017 tarihinde earşiv fatura kullanma zorunluluğu durumuyla karşı karşıyadır.

 Mal ya da hizmet siparişi ve ya satın alma sürecinin tamamının sanal ortamda gerçekleştirildiği satış biçimi, internet satışıdır. Yani internet satış kavramından anlayacağımız; sipariş, satın alma ya da satın alma sürecinin bir parçası olan ödeme süresinde satıcının alıcı ile olan fiziki olarak karşılaşmadan yapmış olduğu satışlardır.

 

 1.1.2017 Kimler İçin Önemlidir?

           

            433 ve de 464 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklama uyarınca sanal ortamda yapılan satış firmaları ve 2014 ve de takip eden yıllarda brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan firmalar, ilgili olduğu hesap dönemiyle ilişkin gelir ya da kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını, fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayıp, earşiv fatura kullanma zorunluluğu durumuna dahildir. Ayrıca vergi mükellefi olmayanlara yönelik gerçekleştirilen sanal ortam satışlarına ait faturaları da internet ortamında alıcısına iletme mecburiyeti getirmiştir. 2015 yılında internet üzerinden satış faaliyetinde bulunan ve de ilgili bulunduğu yıl brüt satış hasılatı 5 milyon TL’yi geçen mükelleflerin ise en geç 1.1.2017 tarihinde earşiv fatura kullanma zorunluluğuna tabidirler.

 

Çalışmanın Kapsadığı Hizmetler