E-Arşiv Sorgulamada Hızlı Ve Etkili Yazılım

E-Arşiv Sorgulamada Hızlı Ve Etkili Yazılım

Çalışma Hakkında

E-Arşiv Sorgulamada Hızlı Ve Etkili Yazılım

 

            İş dünyası ve kamu sektöründe bilgisayar yazılımları sayesinde geleneksel tüm metodlar terkedilmiş ve dinamik bir sosyal hareketlilik başlamıştır. Böylece işlemler çok hızlı ve hatasız biçimde yapılmaktadır. Bununla birlikte bilgisayar yazılımları da kendi tarihsel sürecinde değişimler geçirmiştir ki, web tabanlı yazılımlar artık giderek tercih edilmektedir.

 

            Bunda işlerin online görülüp paylaşılması isteğinin büyük rolü vardır. Bu yüzden web tabanlı yazılımlar ucuz network sistemi, personele çok az ihtiyaç duyması, teknik bakım işlerinin kolaylığı ve mobil işlemlere uygunluğu gibi avantajlarından dolayı tercih edilmektedir. Bu amaçla netesnaf da web tabanlı yazılımlar geliştirerek iş ve kamu dünyasına büyük kolaylık sağlayacak yazılım hizmetleri üretmektedir. Kuşkusuz bu açıdan arşiv sorgulama işlemleri büyük önem taşımaktadır.

 

 Arşiv sorgulamanın önemi ve kapsamı nedir?

 

            Gelir İradesi Başkanlığı’nın da izni sayesinde işletmeler vergiden muaf tüketici halk kesimi ile doğrudan vergiye muhatap mükelleflerine online fatura hazırlanması süreci bu kapsama girmektedir. Faturalar elektronik ortamda hazırlandığından e-fatura olarak denilmekte ve aynı zamanda network ortamında ilgili kişilerin paylaşımına sunulabilmektedir. Ayrıca belgenin orijinali de çıkarılabilmekte ve online sistemde istenildiği kadar saklanabilmektedir. Bu sistemin en büyük avantajı her zaman e arşiv fatura görüntüleme işlemini yapabilmesidir.

 

            Netestaf tüm bu arşiv fatura görüntüleme ve e arşiv sorgulama işlemlerini hızlı ve etkili biçimde bilgisayarda görüntüleyen bir yazılım sistemidir. Ayrıca satış sonrası hizmetleri de kaliteli vizyon anlayışıyla devam etmektedir. Netesnaf e-arşiv fatura sisteminin avantajları ise şöyle sıralanabilir: Artık kâğıtlara fatura basım işlemi bitmekte ve bu da öncelikli olarak doğayı korumakta sonraki önemde ise işletmeleri kâğıt masrafından kurtararak bilançolarına küçük bir katkı sağlamaktadır. E arşiv sorgulama oldukça hızlı olup eski yöntemdeki zaman kaybetme dezavantajı ortadan kalkar. Verimli bir çalışma sistemi ortaya çıkarır.

 

            Enternasyonal bir uyumluluk sağlar. Personele daha az gereksinim duyulmasına yol açar ki, bu da işletme giderlerinde düşüş sağlar. Bu yazılımda sisteme hem gelen hem de gidenler güçlü bir teknik altyapıyla arşivlenir. E-imza ve e-mühür gibi önemli işleri de kapsamaktadır. E arşiv fatura görüntüleme için belgeler xml, pdf gibi ortamlardan kolaylıkla görüntülenebilir. Ayrıca full text imkânına da sahiptir. Elbette bütün bu arşivleme sürecine güvenlik sistemi de dahil edilmiştir.

 

Çalışmanın Kapsadığı Hizmetler