E-Arşiv Fatura Nedir?

E-Arşiv Fatura Nedir?

Çalışma Hakkında

E-Arşiv Fatura Nedir?

 

            E-fatura E-arşiv, şirketlerin bireysel müşterilerinin bildirmiş oldukları herhangi bir mail adresine PDF biçiminde fatura iletmeleri ve bununla birlikte ikinci nüshasını elektronik fatura olarak (UBL) biçiminde muhafaza etmeleri anlamını ifade eder.

 

            E-fatura E-arşiv uygulamalarında fatura, Vergi Usul Kanunu doğrultusunda kağıt üzerinde düzenlenmek, saklanmak ve ibraz etmek mecburiyeti bulunmakta olan söz konusu faturanın; 433 sıra numarasına sahip Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği içeriğinde mevcut olan şartlar doğrultusunda dijital ortamda derlenmesi ve ikinci nüshasının da dijital ortamda saklanması ve ibraz edilmesine olanak sunan bir uygulama olma niteliğini barındırmaktadır. Efatura Earşiv uygulamaları bu yönleriyle son derece önemlidir.

 

 E-Arşiv Fatura'nın Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

 

 - Kağıt üzerine fatura aktarma durumu sıfırlanmış olduğu için fatura basım ve gönderim masrafını ortadan kaldırmaktadır.

 - Dijital ortamda arşivleme imkanı sunması sebebiyle arşivleme maliyetlerinde ciddi bir düşüş sağlar ve ihtiyaç duyulduğunda belgelere hızlı bir erişim imkanı sunar.

 - Operasyonel açıdan etkinlik ve de verimlilik artışı sağlar.

 - Elektronik iç ve dış denetim için ideal alt yapı sunar.

 - Uluslar arası standartlara uyumu sağlar.

 - Ciddi bir kağıt tasarrufu sağlaması nedeni ile çevre dostu bir yapı sunar.

 - Nakit akışında hızlandırıcı etki sağlama suretiyle işletmelere finansal açıdan avantajlar sağlar.

 

 Sunulan e-Arşiv Fatura Çözümü

 

 - Gelen ve de giden içerikleri arşivleme olanağı sunar.

 - 1:50 sıkıştırma oranı sunar.

 - Full Text arama desteği sağlar.

 - e-İmza, Mali Mühür ile birlikte Zaman damgası entegrasyonu sunar.

 - Bütün elektronik çıktıları tek merkezde toplama olanağı sunar. Bunlar E-Fatura, XML, PDF/A, web, EBYS,E-Defter vb.

 - Gelişmiş nitelikte raporlama seçenekleri sunar.

 - Özelleştirilebilir nitelikte gözden geçirme ve onay akışları sunar.

 - Üst düzeyli bir güvenlik alt yapısı sunar.

 

            Kullanıcılarına sağladığı büyük avantajları ile oldukça önemli bir yere sahip olan Efatura Earşiv ile ilgili daha fazla bilgi almak ya da uygulamayı kullanmak için başvuru yapmak için http://www.netesnaf.com.tr/ internet adresini ziyaret etmeniz ve ihtiyaç duyduğunuz her türlü desteği almanız kolaylıkla mümkün ola bilmektedir. Firmanıza mükemmel avantajları sağlamak sizin elinizde.

 

Çalışmanın Kapsadığı Hizmetler