E-Arşiv Başvuru

E-Arşiv Başvuru

Çalışma Hakkında

 

            E-Arşiv 433 sıra numarasına sahip bulunan VUK Genel Tebliğ kapsamı dahilinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Arşif uygulamasının kullanım iznini almış olan kişilerin diğer bir ifade ile mükelleflerin vergi mükellefi durumunda bulunmayan tüketicilerle birlikte e-Faturaya kaydı bulunmakta olmayan vergi mükellefleri için kesmiş oldukları faturaların internet ortamında hazırlanması, gönderim işlemi ve arşivlenmesi esasına tabidir. Gelir İdaresi Başkanlığından e-Arşiv uygulamasını kullanma izni bulunmakta olan mükellefleri internet ortamında meydana getirmiş oldukları faturayı internet ortamında saklayabilme olanağına sahip bulunmaktadırlar. İnternet ortamında meydana getirilmiş olan faturanın, alıcı kişiye kağıt formunda gönderilen ya da internet ortamında gönderilmiş biçimi ile belgenin aslı, derleyen tarafından saklanan internet ortamındaki hali ise belgenin ikinci nüshası olarak kabul görmektedir.

 

 E- Arşive Uygulamasına Tabi Durumdaki Şirketler e-Fatura Uygulamasına da Tabi Durumda Mıdır?

 

            E- Arşiv uygulamasına geçiş yapmak düşüncesinde olan şirketlerin eğer daha öncesinde geçiş yapmamışlar ise e-Faturaya geçme zorunlulukları söz konusudur. Diğer yandan, bir şirket e-Arşiv uygulamasına tabi olmadan yalnızca e-Faturaya tabi olma olanağına sahiptir. Buna örnek olarak e-ticaret yapmakta olan firmalar gösterilebilir.

 

 E- Arşiv Başvuru Süreci Nasıl Gerçekleşir?

 

            Earşiv başvuru süreci içerisinde özel entegratör aracılığından yararlanarak e-Arşiv uygulamasını kullanma yolunu tercih eden mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilmiş e-Arşiv uygulaması kullanma izni olan özel entegratörlere earşiv başvuru gerçekleştirerek uygulamaya dahil olabilmektedirler. e-Arşiv uygulamasını özel entegrasyon yöntemi vasıtasıyla kullanarak fayda sağlayacak olan mükelleflerinin earşiv başvuru için Gelir İdaresi Başkanlığına ayrıca bir başvuru gerekliliği söz konusu olmamaktadır.

 

 E-Arşiv Uygulamasında Fatura Düzenleme Süreci Nasıl Gerçekleşir?

 

            397 sıra numarasına sahip olan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği beraberinde getirilmiş olan e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olan kişilere düzenlemiş oldukları faturaları sözü geçen tebliğ doğrultusunda e-Fatura olarak oluşturmak gerekmekle birlikte iletmek, saklamak ve istendiği takdirde ibraz etmek mecburiyetindeler.

 

            E-Fatura Uygulamasına kayıtlı durumda olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv uygulaması doğrultusunda fatura oluşturmaya, kağıt ortamı üzerine aktarmaya ve oluşturulmuş olan faturaların ikinci nüshasını dijital ortamda saklama ve istenilmesi durumunda ibraz edilmesine zorunlulukları söz konusudur.

 

            Vergi mükellefi olma durumu söz konusu olmayan kişilere ise e-Arşiv uygulaması kapsamı içinde fatura oluşturmaya, müşterilerinin isteğine göre dijital ortamda iletmeye ya da kağıt üzerine aktarmaya, oluşturulmuş durumdaki faturaların ikinci nüshasını dijital ortamda saklamaya ve istenilmesi halinde ibraz etmeye mecburiyetleri vardır.

 

Çalışmanın Kapsadığı Hizmetler